شکل و اصلاح
بایگانی

برچسب: گروه_وال

  • “وال” روحیات خود را با شما به اشتراک میگذارد

    نقطه شروع آشنای کلام مشترک است. کلام مشترک از نیاز، آینده ، گذشته و یا صحنه آشنا پدید می آید. تصمیم به اشتراک گذاری روحیات و تجربیات شهامتی نیاز داشت که تا به امروز بیشتر به آن اندیشیدم و اکنون به عمل آمدم.

    1399-01-24

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale