شکل و اصلاح
نِست

چوب پلاستیک، نِست

معماری، عمران و صنعت ساختمان

برند “نِست” یا NEST  برندی جدید با سابقه ای بیش از 10 سال در زمینه تولید پروفیل های چوب پلاستیک است. این واحد تولیدی بیش از 20 درصد بازار چوب پلاست کشور  را پوشش میدهد. بنیانگذاران این نام آقای “مهدی احدی” با برند “فیکا” و “وفاچوب ایرانیان”  هستند. تیم بنیانگذاران “نِست” با سابقه طولانی در زمینه ارائه خدمات دکوراتیو، پروژه هایی همچون چون “پل طبیعت” را تامین متریال ننموده است.

طراحی روال و رفتار گرافیکی

تعریف ساختار های گرافیکی برای معرفی روال رفتار های معرفی و خط مشی تصویری نست توسط وال. ارائه دفترچه قواعد گرافیکی.

طراحی لحن و نقش اجتماعی

متن نگاری “نست” توسط تیمی متشکل از همکاران وال و بنیانگذاران صورت گرفته. وال  طراحی لحن، معرفی رفتار طبیعت دوستی و قابل بازیافت را  عهده دار است.

نقش اولیه وال

طراحی هویت بصری “نست” مبتنی بر رفتار صنقی  و گروه کاری با اقتباس از نقش برداری زاویه ها از زمینه های محصول.

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale