شکل و اصلاح
استودیو EXPO

هنر عکاسی

اگر قرار باشد یکی از حواس پنج گانه را از شما بگیرند،کدام را انتخاب می کنید؟
مسلما انتخاب شما حس بینایی نیست،ما با چشم هایمان می بینیم،دیده هایمان را باور می کنیم و با باورهایمان زندگی می کنیم
دیدن و دیده شدن نیاز ماست،برای دیده شدن راه های زیادی وجود دارد،اما اینکه چطور خودمان را معرفی کنیم بسیار مهم است،چطور آن چیزی که هستیم را بروز دهیم تا دیگران هم ما را باور کنند.
تجربه و رزمه موسسین باعث شد تا در آخرین روزهای زمستان سال 90 اکسپو متولد شود.اکسپو تلاش می کند تا با در نظر گرفتن نیاز کارفرما و سلیقه مخاطبان مفهومی متفاوت ارائه دهد.
اکسپو می داند تجربه و مهارت،زیبایی شناسی،ابزارهای به روز،تسلط به تکنیک می تواند تصویری متفاوت فراهم کند.این داشته ها باعث خواهد شد که نتیجه کار اکسپو تنها یک عکس نباشد.
اکسپو با آگاهی از اینکه اکنون تنها بازتولید فنی سوژه دیگر نمی تواند ارزش عکاسانه داشته باشد تلاش می کند تا چیزی بیشتر از یک عکس را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

استقاده از گرادیان برای اکسپو به منظور بیان تونالیته نوری و معرف کرانهای تاریک و روشن با نگاه رنگی بوده.

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale