شکل و اصلاح
داستان ها

تهاتر

توسط آرش زمانی, 1399-01-31

برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند.

“تهاتر از بدهکار و طلبکار شدن متقابل در یک معامله ایجاد میشود. در آن زمان طرفین با برقراری تعادل میان بدهی و طلب خود حساب ها را به اصطلاح صاف میکنند.”

مثال:

در حساب و کتاب فی مابین دو فروشگاه یکی کالا و دیگری حساب نقدی بدهکار هستند. طرفی که حساب نقدی بدهکار است پیشنهاد ارائه کالای دیگر به بستانکار میدهد واینکونه حساب موازنه میشود. بسیاری از مفاهیم پیچیده دنیای تجارت از موارد ساده بازار های ستنی اقتباس شده اند. امروز تصمیم دارم یکی از مهمترین مفاهیم را با شکل کمپین های تهاری، اشتراکی و هم راستا را با شما بررسی کنیم.

ایده کمپین های مشترک از زمانی به نظرم رسید که نیاز به تولید محتوای بیش از بودجه سازمان فرراهم آمد. امروزه با حضور در شبکه های اجتماعی و همراهی کاربر های تصویر پسند و نه متنگرا برای مجموعه های بزرگ با خیل عظیم مخاطبان هزینه های تولید موضوع بسیار مهمی است. از طرف دیگر هر محتوایی که جنبه آرشیو نداشته باشد تاریخ مصرف کوتاهی به لحاظ مشاهده پذیری دارد.

ارائه کننده محصولات خدمات که در یک راستا به مشتری خدمات میدهند از مارکت های مشترکی نفع میبرند و به لحاظ سهم بازار و تجارت با یکدیگر اصطکاکی ندارند. شرکت های خودرو سازی و شرکت های بیمه اینگونه مرتبط هستند. هر دو گروه مشتریانی با یک نیاز دارند. هردو تبلیغات کرده و برای brand awareness خود مخاطب جذب کرده اند. در مورد ذکر شده اگر باهم کمپینی را ارائه کنند هم توان ادغام تماشاچی ها وجود دارد و هم امکان مفهومی تر و زیبا تر شدن محتوای تبلیغاتی را فراهم می آورند.

به عنوان مثال زمانی که در شرکت نوین تجارت وانیتار مسئول تبلیغات بودم ایونتی با حضور 5 شرکت مطرح حوزه محصولات ساختمانی شکل گرفت به نام “برآیند” این رویداد از کنار هم آمدن تماشاچی های مشترک این 5 کمپانی ایجاد شد. جالب آن بود که در زمان ارسال دعوتنامه های بیش از 50 درصد مشتریان این کمپانی ها از شبکه مشترک ایجاد شده بود. ابن رویداد تقریبا هزینه سرباری حدود یک سوم داشت و علاوه بر بدست آمدن سرنخ های مفید برای فروش تولید محتوای مناسب و کارآمدی نیز داشت.

رویداد برآیند حدود 5000 دعوتشده داشت که حدود 1800 بازدید ثبت شده را شامل شد.

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale