شکل و اصلاح
بایگانی

ماه: فروردین 1399

  • تهاتر

    در زمان هایی که بحران های اقتصادی پر رنگ میشود و عرصه بازار تنگ است، یکی از روش ها “تهاتر” کالا و با خدمات است. مارکتینگ و تبلیغات با دارا بودن سرمایه ای به نام تماشاچی میتواند با تکنیک هایی از این متد بهره برده و با تقسیم هزینه ها مفهوم مشترکی را به تماشاچیان هر طرف معرفی کند.

    1399-01-31

  • “وال” روحیات خود را با شما به اشتراک میگذارد

    نقطه شروع آشنای کلام مشترک است. کلام مشترک از نیاز، آینده ، گذشته و یا صحنه آشنا پدید می آید. تصمیم به اشتراک گذاری روحیات و تجربیات شهامتی نیاز داشت که تا به امروز بیشتر به آن اندیشیدم و اکنون به عمل آمدم.

    1399-01-24

Facebook Instagram linkedin
2019 © Whale